"Nasze Dajtki"
       
Alfred Skibowski mimo otrzymania już po raz któryś decyzji umarzającej postępowanie w sprawie zaskarżenia faktu przejęcia gospodarstwa rolnego jego ojca przez Skarb Państwa w 1978 roku (ostatnio 28 marca 2007), po zaskarżeniu jej ponownie otrzymał kolejną decyzję umarzającą postępowanie w tej sprawie.
Ksiegi wieczyste
Home