<<<
Poniżej zestawienie pism jakie otrzymało 116 własciecieli działek, które powstały z podziału gospodarstwa rolniczego Jana Skibowskiego. Do tego dołączona była także kopia wyroku sądowego z dnia 25 maja 2006 roku. Zwraca uwagę fakt, że na wszystkich tych kopiach napisanych przez Pana Alfreda Skibowskiego jest wyróżniona (na końcy strony 4) moja osoba (Andrzej Kalinowski). Nie znam powodu dla którego tak się stało!!!