Uzasadnienie wyroku wydanego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydz. I Cywilny z dnia 25 maja 2006 roku sprawy z podwództwa Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Olsztyna. (Sygn.akt I C 527/05)
 
  <<<  
Na stronach od 9 do 31 Uzasadnienia wyroku omówiona jest dokładnie sytuacja prawna poszczególnych działek…
Ciąg dalszy uzasadnienia...