<<<    
Moja działalność w Radzie Osiedla została doceniona...
           
                             
Rada Osiedla przy uroczystej kolacji Wigilijnej
Poniżej: Dyplom uznania od Prezydenta Miasta Jerzego Czesława Małkowskiego i Przewodniczącego Rady Miasta Zdzisława Dąbkowskiego.
Poniżej: Dyplom uznania od Przewodniczącej Rady Osiedla Dajtki Haliny Bogusz.
 

 

         
     
 
     
Moja działalność w Towarzystwie Przyjaciół Dajtek także była konkretna i spotkała się z uznaniem.
     
             
               
Uroczyste wreczanie nagród za działalność społeczną przez Prezydenta Miasta. Własnie otrzymałem upomninek od Prezydenta Olsztyna Jerzego Czesława Małkowskiego za działalność w Towarzystwie Przyjaciół Dajtek.
   
Upominki od Prezydenta Olsztyna ... z dedykacjami (poniżej)
 
 
   
Prezydent Olsztyna Pan Czesław Jerzy Makowski, uznając moje zaangażowanie w sprawę ochrony przed degradacją biologiczną doliny przylegającej do osiedla Dajtki za godną wyróżnienia ofiarował mi naukową publikację "Ptaki Olsztyna" z własnoręczną dedykacją.
 
                                 
         
           
                                 
                 
 
Współdziałałem w tworzeniu pierwszej monografii Dajtek i jestem jednym z jej autorów.
 
                         
Przedstawicieli Straży Miejskiej też nie oszczędzałem w swojej działalności, ale widocznie było to sensowne, bo otrzymałem taki oto list miedzy innymi:
                         
        “Andrzej K.”<andrzejka@orange.pl>

SM 5231 - 408/06


W odpowiedzi na Pana zgłoszenie dotyczące leżących, połamanych znaków drogowych oraz niewykoszonych chwastów na rabatach oddzielających jezdnię na ul. Sielskiej informuję, iż Straż Miejska dokonała kontroli potwierdzając Pana zgłoszenie. Natychmiast uwagi dotyczące oznakowania zostały przekazane Miejskiemu Zarządowi Dróg Mostów i Zieleni, a sprawa niewykoszonej trawy do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta w Olsztynie z nakazem natychmiastowej realizacji. Rekontrola przeprowadzona w dniu 11 sierpnia wykazała uporządkowanie nieprawidłowości.

Dziękując za sygnał chciałbym jednocześnie podkreślić, iż dzięki Pana zgłoszeniom podnosi się bezpieczeństwo na olsztyńskich drogach i osiedlach.


Z poważaniem

Komendant Straży Miejskiej

Józef Kłosek