<<<
               
   
15 września 2006 roku zostało powołane Stowarzyszenie NASZE DAJTKI w celu skuteczniejszej ochrony jego członków przed nieuzasadnionymi roszczeniami osób, które dawno straciły prawo do ziemi na której została wybudowana część osiedla mieszkaniowego Dajtek. Stowarzyszenie będzie działac pod patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Bogusława Rogalskiego, który zajmuje się stosunkami Polsko-Niemieckimi. Podczas zebrania założycielskiego Zastępca Prezydenta Olsztyna Pan dr Piotr Grzymowicz postawił do dyspozycji Stowarzyszenia prawnika Urzędu Miasta.
               
Zawiązanie Stowarzyszenia
List-petycja do Marszałka Sejmu RP
Wywiad z posłem Rogalskim przeprowadzony przez redaktora Marka Michalskiego z Radia Olsztyn po zawiązaniu się Stowarzyszenia "NASZE DAJTKI"
Rejestracja Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym
Sąd w naszej sprawie ma ciągle co robić! (listopad 2006)

Jest nadzieja, że posłowie zajmą się wreszcie takimi sprawami..(23.11.06)

Dokument rejestracyjny w Krajowym Rejestrze Sądowym(10.12.2006.)
Teraz Niemcy strzelają do nas przy pomocy paragrafów... >>> (18.12.2006)
List od Prezydenta Olsztyna >>> (9 styczeń 2007)
List mieszkańca Warmii i Mazur do Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (03.2007)
List interwencyjny Europosła Bogusława Rogalskiego do Ministra Sprawiedliwości RP (26.03.07)
Wyszło na jaw, że ten, co nas niepokoił nie miał prawnej legitymacji do ziemi na Dajtkach! >>> (23.03.2007)
   
Księgi Wieczyste będą wreszcie porządkowane! (czerwiec 2007)
   
   
Projekty ustaw blokjące roszczenia "przesiedleńców" są już praktycznie gotowe. Tylko od woli politycznej w Sejmie zależeć będzie, czy uda się je szybko i sprawnie przyjąć.(Informacja prasowa. 29.06.07.)
   
Profesor dr. hab. Tadeusz Iwiński, poseł ziemi warmińsko-mazurskiej - list w sprawie roszczeń niemieckich... (Gazeta Olsztyńska z 20.07.07.)
Syn byłego właściciela 15-to hektarowego gospodarstwa rolnego ciągle zasypuje wnioskami Samorządowe Kolegium Odwoławcze o stwierdzenie nieważności decyzji z 1978 roku w sprawie przejścia coraz to innych części tego gospodarstwa na rzecz Skarbu Państwa. Najnowsze pismo(decyzja) w tej sprawie jest z 13 sierpnia 2007 roku

Następne podejście do uporządkowania ksiąg wieczystych!

>>>

11.12.2007.

     

Sprawiedliwy finał ! >>>

           
Luty 2009 rok
   
 
   
Komunikat
 
19 lipec 2011
Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział Ksiąg Wieczystych na wniosek Gminy Olsztyn orzeczeniem z dnia 30 czerwca 2011 roku usunął wszelkie zastrzeżenia o niezgodności z rzeczywistym stanem prawnym we wszystkich Księgach Wieczystych działek o numerach parzystych przy ul. Żniwnej od nr.38 do nr 90. (Chodzi oczywiście o prowadzenie podwójnych ksiąg wieczystych). Oznacza to, że w trybie urzędowym właściciele ww. działek mają „czyste” konta swoich posiadłości. W tych dniach (18-23 lipiec 2011) otrzymujemy właśnie urzędowe zawiadomienie o tym fakcie. W związku z tym nie ma już potrzeby indywidualnie wnioskować o dokonywanie wykreśleń poprzedniego stanu zgodnie z wyrokiem z dnia 26 maja 2006 roku.  
Andrzej Kalinowski